สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคต
Nongchang District Public Health Office

link News

ออกกำลังกาย วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอห้วยคต นายจตุภพ ดิษผล สาธารณสุขอำเภอห้วยคต มอบหมายให้ นางสาวมลฤดี พัฒนพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคต ร่วมกิจกรรม “ออกกำลังกาย ทุกวันพุธ” นำโดย นางสาวบุษราภรณ์ ปานคง นายอำเภอห้วยคต พร้อมด้วยสัสดีอำเภอ สรรพากรอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่พละศึกษาอำเภอห้วยคต และผู้ใหญ่บ้าน


link News link News