สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคต
Nongchang District Public Health Office

link News

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคต นายจตุภพ ดิษผล สาธารณสุขอำเภอห้วยคต นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอห้วยคต ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


link News link News