สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคต
Nongchang District Public Health Office

link News

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา 07.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอห้วยคต นายจตุภพ ดิษผล สาธารณสุขอำเภอห้วยคต นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอห้วยคต ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ


link News link News