สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคต
Nongchang District Public Health Office

link News

ทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง)วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายจตุภพ ดิษผล สาธารณสุขอำเภอห้วยคต นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอห้วยคต ร่วมกิจกรรมกับ คณะสงฆ์อำเภอห้วยคต และนางสาวบุษราภรณ์ ปานคง นายอำเภอห้วยคต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชกการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน ร่วมทำกิจกรรม"ทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) ร่วมใจ คนห้วยคต"


link News link News