สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคต
Nongchang District Public Health Office

link News

มอบบ้านให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจตุภพ ดิษผล สาธารณสุขอำเภอห้วยคต มอบหมายให้ นางสาวมลฤดี พัฒนพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ร่วมกิจกรรมมอบบ้านให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ นำโดย นางสาวบุษราภรณ์ ปานคง นายอำเภอห้วยคต สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พัฒนาชุมชนอำเภอห้้วยคต นายกอบต.ห้วยคต นายกอบต.สุขฤทัย และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ มอบบ้านให้กับคนพิการและผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ และโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย


link News link News