สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคต
Nongchang District Public Health Office

link News

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 08:00 น. นายจตุภพ ดิษผล สาธารณสุขอำเภอห้วยคต นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอห้วยคต ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอห้วยคต


link News